Bulgaria BGR  

rss

  • rss
AGER

ГЛОБАЛНИЯТ ДОКЛАД ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО НА AMWAY ЗА 2016

София, 16 ноември 2016 – Седмият годишен доклад на Amway за предприемачеството (Amway Global Entrepreneurship Report - AGER), иницииран от Amway в партньорство с Техническия университет в Мюнхен бе обявен днес. Той измерва пулса на общественото мнение относно предприемачеството в цяла Европа, в това число и България.           

Бъдещето на работната среда е приоритет на политиците и вземащите решения в бизнеса, обществото и науката в цяла Европа. Отчетът засяга ключов въпрос в тази връзка: Каква ще бъде ролята на предприемачеството занапред?

“Предприемачеството играе ключова роля при оформянето на бъдещите европейски икономики,” заявява г-н Михаел Майснер, директор Корпоративна политика за Amway Европа. “С помощта на AGER ние проучваме стремежите и очакванията на хората от тяхната работна среда, за да създадем по-благоприятна екосистема за онези, които искат да работят самостоятелно, като започнат собствен бизнес. Ето защо непрекъснатото проучване на нагласите е важно.“

В този ред на мисли европейците имат по-скоро ясно мнение: 35% от респондентите виждат самонаемането като вероятна опция след 5 години.  

Проучването цели да докаже колко се чувстват подготвени европейците за предприемаческо бъдеще. За да отговорим на този въпрос, AGER идентифицира ключови умения за хората, които решават да станат предприемачи: търсене и привличане на клиенти, които да използват техните продукти и услуги. 51% от респондентите в Европа се чувстват комфортно с тази задача, докато само 40% не се чувстват уверени, че могат да се справят.

И тази година в рамките на AGER се измерва Amway индексът на предприемаческия дух (Amway Entrepreneurial Spirit Index или AESI). От 2015 г. насам AESI измерва три показателя, които  влияят върху намерението да се стартира собствен бизнес: наличие на желание, готовност за стартиране на бизнес и устойчивост на предприемача при опитите на семейството и приятелите да го разубедят. Получените отговори се осредняват, като трите показателя са с еднаква тежест.

Според стойностите на AESI средно 47% от европейците изразяват желание да станат предприемачи, а 40% се чувстват подготвени за това предизвикателство. Най-силният позитивен знак за бъдещето на предприемачеството в Европа идва от поколението милениълс, което обхваща хората на възраст между 15 и 35 години. В сравнение с другите възрастови групи цели 61% от респондентите под 35 години изразяват силно желание да стартират собствен бизнес.

Подобно на резултатите от минали години, 74% от участниците в проучването в Европа имат позитивни нагласи към предприемачеството. Мъжете показват малко по-силно изразено позитивно отношение (76%) в сравнение с жените (73%). Най-позитивната група в Европа отново са хората под 35 години, които съставляват внушителните 81%.

Запитани кои са двата най-привлекателни фактора за започване на бизнес, 49% от европейците посочват „независимостта от работодател, възможността сам да съм си шеф“, а за 44% това е „изява и реализиране на собствените идеи“. Третото място сред мотивите да станеш предприемач със 37% заема „перспективата за допълнителен доход“. За 55% от европейците под 35 г. най-слиният мотив да станат предприемачи е „независимостта“.

Повече информация за проучването ще намерите на: http://globalnews.amway.com/amway-global-entrepreneurship-report

 

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com |
Connexia